Wprowadzenie


Nasz serwis, afactory.pl, jest próbą stworzenia miejsca gdzie można odszukać zarówno niezbędne informacje o systemach informatycznych (IT), jak i konkretne propozycje rozwiązań IT. Jest nakierowany na potrzeby jednoosobowych, mikro i małych firm. W serwisie słowo firma odnosi się właśnie do tej grupy przedsiębiorstw. W szczególności tych, które nie posiadają stałej obsługi informatycznej. Jego adresatami są również osoby potrzebujące takiego wsparcia przy budowie lub rozbudowie zaplecza IT firmy. Prawidłowa jego budowa wymaga uwzględnienia  prawnych wymogów związanych z wprowadzaniem JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego),  wymogów GIODO (Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych) , czy też potrzeb wynikających z rozwoju firmy.

czytaj dalej …


Wyzwania IT


Obecnie świat informatyczny przypomina raczej sceny z czasów gdy jedynym obowiązującym prawem był jego brak. O ile ochroną zasobów administracji publicznej oraz dużych firm, zajmują się  wyspecjalizowane struktury, to startujące, lub działające już mikro (w tym jednoosobowe) i małe przedsiębiorstwa, których nie stać na finansowanie takich zespołów, zostały pozostawione same sobie. A czasami same z sobą, nieprzygotowane mentalnie do nadchodzących zmian i skali pojawiających się niebezpieczeństw.   Skala wyzwań jest duża. Dotyczy ona zagrożeń zewnętrznych związanych z różnorodnymi w formie atakami hakerskimi, problemów z implementacją ustawicznie modyfikowanych przepisów prawa, oraz posiadaniu niepełnych kompetencji do samodzielnego planowania rozwoju informatycznego firmy

czytaj dalej …


Jak żyć ?


Problemy IT
Lista stresów przedsiębiorcy w sferze IT

Projektując system IT firmy powinniśmy uwzględniać konsekwencje wymogów prawnych nałożonych i obecnie nakładanych na firmy. Oprócz rygorystycznych, elektronicznych, wymagań sprawozdawczych  narzucają one wysokie  kryteria niezawodnościowe oraz bezpieczeństwa danych, niezależnie od skali firmy.


Prawo


Wysoki wymiar kary i jej nieuchronność, za nieprzestrzeganie aktualnie tworzonych rozwiązań prawnych dla firm, takich jak np. JPK, jest  pewną informacją jaką otrzymujemy od ustawodawcy. Kolejną są terminy wdrażania natępnych rozwiązań. Pozostałe zapisy tych regulacji są ciągle modyfikowane lub przedstawiane enigmatycznie, pozostawiając dużo możliwości ich interpretacji. Wyraźnie są one tworzone bez wystarczającej troski o bezpieczeństwo uczciwie działających firm.  O ile zrozumiałe i rozsądne jest zaangażowanie ministerstw w działania związane z uszczelnianiem poboru podatków to już trudne jest do zaakceptowania godzenie się na to, że okazjonalnie mogą one dotknąć również uczciwie działających podatników. Firma taka nie ma ustawowo zagwarantowanej, automatycznej, przed sądowej procedury weryfikacyjnej, lub szybkiej ścieżki sądowniczej, gdzie mogła by dochodzić stosownych odszkodowań. Brak takiej szybkiej procedury grozi nawet jej likwidacją. Ewidentnie brakuje tu instytucji rzecznika praw przedsiębiorcy jako trzeciej strony postępowania w przypadku niewłaściwego zastosowania przepisów. . .

bbbbbbbbbbbb
czytaj dalej …

Technologia


W chwili obecnej dobór  rozwiązań informatycznych nie musi być dokonywany na zasadzie jedynego słusznego rozwiązania. Dobry efekt końcowy możemy osiągnąć na wiele sposobów, Jednak, w zależności od zastosowanych rozwiązań, może to oznaczać poniesienie rozsądnych lub zawyżonych kosztów tych działań. Prawidłowo konstruowany system nie powinien być projektowany tylko na zaspokojenie bieżących potrzeb. Powinien mieć spory zapas różnych możliwości, tak aby mógł nadążyć za niesamowitym rozwojem informatyki. Pamiętajmy, że obecnie okres trzech lat w tych technologiach to epoka w innych dziedzinach. A proces ten przyspiesza.  Również z tych przyczyn nie da się go zrealizować metodą zbuduj i zapomnij. Będzie on musiał podlegać ciągłemu dozorowi i być modyfikowany lub uzupełniany. Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić jest założenie, towarzyszące każdemu prowadzącemu firmę, że będzie ona rosła. System IT musi być pod tym względem  elastyczny. W naszych rozważaniach przyjmujemy, że tą granicą jest dziesięć stanowisk roboczych…

czytaj dalej …

Mentalność


Wiara, że nasza intuicja podsunie nam zawsze prawidłowe rozwiązania, nawet w dziedzinach, w których mamy pobieżne kompetencję, może być bardzo niebezpieczna. Tempo w jakim zmienia się informatyka jest trudne do nadążenia nawet dla zawodowców. Wymaga specjalizowania się w wybranych zagadnieniach tych technologii.  Podejmując decyzje autorytarnie, szczególnie hołdując zasadzie, że tańsze jest lepsze możemy napytać sobie dużej biedy. Chcąc bezpiecznie rozwijać swój biznes bezpieczniej jest pokonać mentalny opór przed wydawaniem jakichkolwiek pieniędzy. W przypadku informatyki problem ten jest widoczny poprzez fakt występowania na rynku bardo tanich rozwiązań  o parametrach teoretycznie podobnych do urządzeń profesjonalnych.  Nie ma nic za nic. Tutaj  tanie oznacza przeważnie brak opcji modernizacyjnych czy też ograniczoną funkcjonalność. Efekt takich oszczędności może prowadzić do strat wynikających z kosztów wymiany tych urządzeń, która prędzej niż później nastąpi jeżeli chcemy normalnie i bezpiecznie pracować…

mentalność
czytaj dalej . . .